غذای درخواستی

اسم / Full Name

تلفن تماس / Telephone

نام غذا / Food Name

مواد لازم / Ingredients

توضیحات / Description

با پر کردن فرم شما میتوانید غذای مورد علاقه و یا جدیدی برای ما بفرستید
By filling out the form on the left, you can send us your desired meal